מדחום ללא מגע – הנחיות לשגרה החדשה

מדחום ללא מגע – מתאים להנחיות המתעדכנות של משרד הבריאות.

מדחום ללא מגע אינפרה אדום דיגיטלי
מדחום ללא מגע

בהנחיות המתעדכנות של משרד הבריאות לשגרה החדשה נדרשים עובדים ומעסיקים למדוד חום בכניסה ולא לאפשר כניסה למי שנמדדו לו מעל 38 מעלות חום. כך בהנחיות שעודכנו ב-19/4/2020

באתר C19 ניתן לרכוש מדחום ללא מגע. מתאים לשימוש במשרדים ומקומות עבודה

עובדים ומעסיקים (מתוך הנחיות משרד הבריאות)

 • ענפי התעשייה, הייצור והשירותים יוכלו לשוב למתכונת עבודה של 30% מכוח האדם או עד 10 עובדים בו זמנית במקום העבודה, לפי הגבוה מבינהם.
 • מקומות עבודה ועסקים שיעמדו בכללי ה״תו הסגול״ יוכלו להעסיק כוח אדם בהיקף גבוה יותר (עד 100%):
  • מינוי “ממונה קורונה” מטעם המעסיק.
  • הקפדה על הגיינה: להימנע ממגע קרוב, לחיצות ידיים, שיתוף כלי אוכל.
  • איסור התקהלות בפינת הקפה ובמטבחונים ואכילה בחדרי העובדים ככל האפשר.
  • שמירה על מרחק 2 מטרים בין אדם לאדם.
  • מדידת חום לעובדים בכניסה למקום העבודה. לא תותר כניסת עובד עם חום גוף העולה על 38 מעלות צלזיוס.
  • שיבוץ קבוצת עובדים באותה קבוצת הסעה ואותה משמרת, ככל האפשר.
  • בחדר שגודלו עד 20 מ״ר – יוכלו לשהות שני עובדים, או מספר גדול יותר של עובדים אם בין עובד לעובד ישנה מחיצה שתמנע העברת רסס.
  • בחדר שגודלו מעל 20 מ”ר – יוכלו לשהות עד 5 עובדים או מספר גדול יותר של עובדים אם בין עובד לעובד ישנה מחיצה.
  • קיום פגישות ודיונים יתאפשר עד 8 עובדים בחדר.
  • במידה ואחד מן העובדים נדבק בנגיף קורונה במקום העבודה, יסגר מקום העבודה כולו או חלקו לתקופה שתסתיים לכל המאוחר עם סיום החקירה האפידמיולוגית על ידי משרד הבריאות.
  • בנוסף, מומלץ כי עובדים עם מחלות רקע ימנעו מהגעה פיסית למקום העבודה.

עמידת העסק בכללי ה״תו הסגול״ תהיה באמצעות רגולציה עצמית. ככל שהעסק עומד בכללים שנקבעו הוא יוכל לחזור לפעילות באופן מיידי ללא צורך בקבלת אישור.
הפרה של הכללים כרוכה בעבירה פלילית וחזרה למגבלות הקודמות.

הסל שלכם